Jobs at Neli Petkova / Talent Garden Coaching

View all jobs

Presales Engineer - Security Operations Centre (SOC)

Sofia, Bulgaria

Presales Engineer - Security Operations Centre (SOC)

Location: Sofia, Bulgaria

За позицията
Очакваме да си със задълбочени технически познания, способен да убеждаваш и оказваш влияние; с умения ефективно да обясняваш технологиите и продуктите на различни аудитории, включително C-Level Executives и опитен технически персонал. Ще бъдеш неразделна част от търговския процес, предоставяйки технологична опора на екипа ни и на нашите партньори.

Отговорностите
 • Съвместна работа с търговския екип през целия продажбен процес: идентификация, търговска среща, продуктова демонстрация, PoC, консултации по време на имплементация, обучение и поддръжка
 • Изясняване на нуждите на клиента, настоящата технологична среда, идентификация на техническите критерии, изисквания и мотивите за вземане на решение
 • Осигурява експертиза по отношение на дизайна, стратегията и планирането на архитектурата на предложенията
 • Подпомагане ангажираността и обучението на партньорската мрежа
 • Представя технологиите на компанията на индустриални и клиентски събития
 • Предоставя редовно информация на ръководството на компанията относно развитието на клиентите и сделките във всички отношения, касаещи бизнеса на компанията
 • Поддържа високо ниво на компетенции и сертификация за технологиите, за които отговаря
Изисквания и квалификация
 • Минимум 3 години опит в работа с клиенти
 • Опит с технологии за кибер сигурност - IDS/IPS, SIEM, Network / End point security, Incident response
 • Опит с инсталирането, конфигурирането и поддръжката на ИТ инфраструктури и приложения базирани системи.
 • Опит в предлагането, демонстрирането и инсталирането на мрежови технологии и /или информационна сигурност
 • Отлични комуникационни и презентационни способности
 • Отличен client interfacing & customer-focused подход
 • Отлично владеене на английски език - писмен и говорим
Какво предлагаме
 • Динамична работна обстановка и възможности за развитие
 • Работа в екип от експерти
 • Взаимодействие със световните лидери в областта на кибер защитата и комуникационните мрежи
 • Частно здравно застраховане
 • Карта за спорт
For more questions, you can write to neli(@) talentgardencoaching.com 
We take data protection seriously, you can read about our policy: https://www.talentgardencoaching.com/privacy-policy

Share This Job

Powered by