Jobs at Neli Petkova / Talent Garden Coaching

View all jobs

System Engineer - Pre-sales / СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕР

Sofia, Bulgaria

System Engineer - Pre-sales / СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕР

Очакваме да сте със задълбочени технически познания, способни да убеждавате и оказвате влияние; с умения ефективно да обяснявате технологиите и продуктите на различни аудитории, включително C-Level Executives и опитен технически персонал. Ще бъдете неразделна част от търговския процес, предоставяйки технологична опора на екипа ни и на нашите партньори.

Отговорности

 • Съвместно да работите с търговския екип през целия продажбен процес: идентификация, търговска среща, продуктова демонстрация, PoC, консултации по време на имплементация, обучение и поддръжка.
 • Да изяснявате нуждите на клиента, настоящата технологична среда, да идентифицирате техническите критерии, изисквания и мотивите за вземане на решение.
 • Да осигурявате експертиза по отношение на дизайна, стратегията и планирането на архитектурата на предложенията.
 • Да подпомагате ангажираността и обучението на партньорската мрежа.
 • Да представяте технологиите на индустриални и клиентски събития.
 • Да предоставяте редовно информация на ръководството на компанията относно развитието на клиентите и сделките във всички отношения, касаещи бизнеса на компанията.
 • Да поддържате високо ниво на компетенции и сертификация за технологиите, за които отговаряте.

Изисквания и квалификация

Трябва да имате:

 • минимум 3 години опит в работа с клиенти;
 • опит с технологии за кибер сигурност - IDS/IPS, SIEM, Network / End point security, Incident responce;
 • опит с инсталирането, конфигурирането и поддръжката на ИТ инфраструктури и приложения, базирани системи;
 • опит в предлагането, демонстрирането и инсталирането на мрежови технологии и /или информационна сигурност;
 • отлични комуникационни и презентационни способности;
 • отличен client interfacing & customer-focused подход;
 • отлично владеене на английски език - писмен и говорим;
For more questions, you can write to neli(@) talentgardencoaching.com 
We take data protection seriously, you can read about our policy: https://www.talentgardencoaching.com/privacy-policy
 

Share This Job

Powered by