Jobs at Neli Petkova / Talent Garden Coaching

View all jobs

Product Manager

Sofia, Bulgaria

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР


Позицията е за силно мотивирани, самостоятелни и отговорни личности, които умеят да постигат зададените цели. Доброто познаване на организационните структури на компаниите в сектора ще бъдат от полза за ефективно изпълнение на задълженията. 
Целите са ефективното позициониране на решенията, предлагани от компанията, в областта на  мрежова и информационна сигурност, мониторинг и управление. Ролята е обвързана с постигането на годишни търговски цели за обем на продажбите и е неразделна част от търговския процес на компанията. 
 
Отговорностите:

 • Развива отношенията със съществуващите партньори и клиенти, включително планиране на потенциални клиенти и проекти с търговските партньори; изгражда отношения и развива потенциални сделки като ефективно разяснява и демонстрира решения, предлагани от компанията. Спомага за обучението на търговските партньори на технологиите и техните предимства и позициониране на пазара;
 • Познава технологиите, за които отговаря, тяхното приложение и добавена стойност за бизнеса, ефективно ги позиционира в зависимост от нуждите и целите на клиента; 
 • Развива пазарния сегмент, за който отговаря, идентифицирайки потенциални клиенти и организиране на срещи на ниво, на което се взимат решения;
 • Подготвя, представя и защитава оферти на съответните нива в организациите, с които работи компанията;
 • Води преговори, координира комплексните процеси водещи до избора на даденото решението, преодолява затруднения при финализирането на сделки;
 • Позицията предполага водеща роля в координацията между различните звена (маркетинг, инжинери, партньорска организация);
 • Предполага акуратен процес на предвиждане на бизнеса, чрез познанство на търговския цикъл на клиентите и технологиите, процесите по закупуване и прозрачност при представянето им навътре в организацията;
 • Отговорност за създаването, развитието и изпълнението на краткосрочни и дългосрочни планове за развитие и маркетинг по съответните технологии, партньори и клиенти; 
 • Предоставя редовно информация на ръководството на компанията относно развитието на клиентите и сделките във всички отношения, касаещи бизнеса на компанията;
 • Достига или преизпълнява зададените търговски цели. 

 
Изисквания и квалификация:

 • Минимум 3 години опит на подобна позиция с подобни продукти и технологии;
 • Изискват се базови познания в областта на мрежовите технологии и технологиите за информационна сигурност; 
 • Опит с интернет и софтуерни системи за работа;
 • Отлични комуникационни и презентационни способности;
 • Отличен client interfacing & customer-focused подход;
 • Отлично владеене на английски език - писмен и говорим.
For more questions, you can write to neli(@) talentgardencoaching.com 
We take data protection seriously, you can read about our policy: https://www.talentgardencoaching.com/privacy-policy

Share This Job

Powered by